Scopul Nostru

Viziunea și misiunea noastră

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA NOASTRĂ FORMEAZĂ SCOPUL NOSTRU

ACESTEA CONŢIN ELEMENTE FUNDAMENTALE 

CARE AJUTĂ LA ÎMPLINIREA LUI

SCOPUL NOSTRU ESTE GLORIFICAREA LUI

DUMNEZEU PRIN ÎNDEPLINIREA MARII TRIMITERI

CARE CONSTĂ ÎN FACEREA DE UCENICI

„Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prin urmare,

duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui,

al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit!

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“.

MATEI 28:18-20

VIZIUNEA NOASTRĂ ARE DE-A FACE CU LOCUL UNDE 

VREM SĂ AJUNGEM ŞI ANUME: GLORIA LUI DUMNEZEU

Manifestarea slavei lui Dumnezeu este acea experiență spre care aspiră fiecare inimă și este ceea ce dorim să se întâmple prin fiecare întâlnire și lucrare a bisericii noastre. Scriptura arată foarte clar faptul că Dumnezeu Își manifestă gloria atunci când Cuvântul Său este proclamat fără rețineri, atunci când Isus Cristos este înălțat cu toată ființa, când credincioșii se întâlnesc să se roage deoarece cred în puterea rugăciunii și când Isus Cristos este mărturisit cu îndrăzneală. Noi numim acestea: cei patru stâlpi ai bisericii:


Lucrarea noastra este zidita de patru stalpi: Scriptura, Adorare, Rugaciune si Evanghelizare

PROCLAMĂM FĂRĂ REŢINERI

AUTORITATEA SCRIPTURII

2 TIMOTEI 4:2


Lucrarea noastra este zidita de patru stalpi: Scriptura, Adorare, Rugaciune si Evanghelizare

ADORĂM CU TOATĂ

FIINŢA PE ISUS CRISTOS

IOAN 4:24


Lucrarea noastra este zidita de patru stalpi: Scriptura, Adorare, Rugaciune si Evanghelizare

CREDEM CU TĂRIE ÎN

PUTEREA RUGĂCIUNII

IACOV 5:16


Lucrarea noastra este zidita de patru stalpi: Scriptura, Adorare, Rugaciune si Evanghelizare

MĂRTURISM CU ÎNDRĂZNEALĂ

EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS

EFESENI 6:19

MISIUNEA NOASTRĂ RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA: CE FACEM?

ÎMPLINIM MAREA TRIMITERE CARE CONSTĂ ÎN FACEREA DE UCENICI

NOI NU CĂUTĂM CANTITATEA

UCENICILOR CI CALITATEA LOR

Mijlocul prin care noi credem că atingem scopul lucrării noastre este împlinirea Marii Trimiteri a lui Isus Cristos al cărei

element de bază este facerea de ucenici. Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou și botezat după modelul

Noului Testament, care face parte din biserica locală și care dezvoltă zilnic trei lucruri în viața lui:

Se închină lui Isus

Închinarea înseamna mult mai mult decât a cânta și de aceea ne dorim să vedem bărbați și femei care se închină lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac ei în viața lor de zi cu zi. Altfel spus, oameni care recunosc satisfacția și depedența față de El.

Umblă cu Isus

Credem că nimeni nu poate umbla cu Isus de unul singur și de aceea credem că relația cu biserica lui Dumnezeu locală nu este doar necesară, ci crucială. În acest sens ne încurajăm unii pe alții să creștem în umblarea noastră zilnică cu Isus, prin studiu biblic, dare de socoteală și rugăciune.

Lucrează pentru Isus

Ne străduim să facem ucenici care să fie gata să sacrifice din timpul, energia și abilitățile lor, precum și să își folosească darurile spirituale și talentele specifice pentru zidirea trupului lui Cristos care este biserica locală, slujind pe alții.