Specific

Cine suntem și ce facem?

DEDICAŢI PENTRU

Predicarea expozitivă și aplicațională

Predicarea expozitivă explica textul biblic folosind metoda exegezei literale, bazate pe studiu gramatical și contextual istoric, încercând să găsească și apoi să transmită ascultătorului contemporan semnificația textului Scripturii din contextul original. Spre deosebire de predicarea tematică, predicarea expozitivă de obicei este o expunere verset cu verset a unui pasaj, capitol sau carte a Bibliei, nu o expunere a unei teme care adună și sistematizează cât mai multe referințe biblice la un loc. Accentul aplicațional al predicării presupune concentrarea predicatorului nu doar pe o exegeză a textului biblic cât și pe o exegeză a audienței sale, încercând ca fiecărui principiu biblic descoperit în text să i se atribuie o aplicație practică și personală relevantă ascultătorului contemporan, acesta fiind provocat să o aplice în viața sa. Predicarea expozitivă și aplicațională răspunde la întrebările “ce a însemnat textul acesta pentru destinatarii lui originali”, apoi, “ce înseamnă textul acesta pentru noi, cei care îl citim astăzi”, și în final “ce ar trebui să fac eu, în lumina celor înțelese din acest text?”

Închinarea contemporană dar fără compromisuri

Închinarea este un mijloc biblic universal de a-L slăvi pe Dumnezeu și de aceea închinarea trebuie contextualizată fiecărei culturi sau generații în parte, astfel încât omul să Îl poată glorifica pe Dumnezeu în mod “natural” adică relevant ca stil și exprimare generației și culturii în care el trăiește. Având în vedere că închinarea care Îl slăvește pe Dumnezeu trebuie să fie verticală, în Biserica M28 vom fi atenți să menținem relevanța închinării fără a-i compromite verticalitatea, nediluând mesajul său, esența ei de dragul stilului sau exprimării sale contemporane.

Calitatea nu cantitatea ucenicilor

Facerea de ucenici este misiunea bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea ci calitatea ucenicilor. De aceea procesul formării ucenicilor va fi monitorizat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.

Închinare, slujire, și umblare cu Cristos

Suntem dedicați în implementarea în viața fiecărui credincios (membru) al bisericii a elementelor fundamentale care definesc un ucenic din punct de vedere biblic: închinarea, umblarea și slujirea. Fiecare membru al bisericii trebuie să se închine, să umble și să lucreze pentru Cristos.

O lucrare prospera a grupelor de ucenicie

Grupul mic este cadrul cel mai propice pentru ucenicizare și formarea de ucenici ai lui Isus. La fel ca în cazul exemplelor biblice și în cadrul bisericii noastre ne dorim ca fiecare creștin să fie un ucenic, de aceea focalizarea principală a lucrării noastre este pe dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea grupurilor de ucenicie din care vor fi parte toți membrii bisericii noastre.

Plantarea de biserici

Misiunea bisericii potrivit modelului biblic, nu s-a rezumat doar la evanghelizare ci mai degrabă la plantare de biserici, astfel încât, oriunde apostolii evanghelizau ei concomitent puneau și bazele unei noi biserici. De aceea biserica este cadrul în care se formează ucenicii, iar focalizarea noastră în misiune va fi în primul rând pe plantarea de biserici și apoi alte lucrări parabisericești.

Conducerea bisericii de către prezbiteri

Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu și-a condus poporul ales prin prezbiteri, un grup de credincioși maturi, examinați și validați, cărora Domnul, prin consacrarea lor în lucrare, le-a conferit autoritate și responsabilitate de a păstori turma încredințată lor. Ei sunt cei care supraveghează orice domeniu al lucrării bisericii, protejând și răspunzând de sănătatea bisericii, de direcția, doctrina și disciplina bisericii.

Consiliere biblică

Consilierea biblică este procesul prin care biserica caută să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești. De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

Evaluare periodică și intenționată

Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și astfel să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate. Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii.

O lucrare cu copiii ca oportunitate, nu ca necesitate

Suntem dedicați ca lucrarea cu copiii să fie o prioritate în biserica noastră. Isus spunea:  „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei!” Luca 18:16.  Aceștia sunt bine veniți deoarece Dumnezeu are să le spună și lor ceva despre cum au fost creați și de ce, cum ar trebui să trăiască în această viață și cum anume Evanghelia poate să le transforme viața. Toate acestea contextualizate în funcție de vârsta copilașului. Credem că  în principal această responsabilitate a fost încredințată părinților, însă biserica locală poate și trebuie să susțină acest proces. Scopul lucrării cu copiii la M28 București este ucenicizarea, nu o ucenicizare care are în vedere mai întâi schimbarea comportamentul, ci a inimii.

O comunitate pasionată de evanghelie

Vestea bună este ceea ce face ca Biserica să fie cu adevărat Biserică. Este ceea ce schimbă în mod radical vieți. Este ceea ce poate face un om să devină credincios parte din familia lui Dumnezeu. Astfel, noi credem cu tărie că Isus Cristos este vestea bună care ar trebui să fie temelia lucrării noastre și astfel ne dedicăm ca fiecare lucrare a bisericii să fie centrată în evanghelie.

CULTURA NOASTRĂ

CLARITATE

Înseamnă transmiterea esenței informației într-un mod cât mai limpede, mai lămurit,

într-un format concis și concret, astfel încât să fie cât mai deslușit și mai ușor de înțeles de către interlocutor.

SIMPLITATE

Înseamnă „împachetarea” și prezentarea informației într-un mod cât mai simplu de înțeles

și accesibil tuturor fără formalități sau într-un stil stufos, complicat, alambicat, sofisticat.

URGENŢĂ

Înseamnă demararea îndeplinirii sarcinilor de îndată ce au fost transmise, fără a suferi amânare,

necesitând o soluție imediată. Cu cât mai repede cu atât mai bine. Întârzierea sau lăsarea îndepliniri cerințelor

până în ultima zi, sunt obiceiuri pe care încercăm să le evităm și să le corectăm.

VALORILE NOASTRE

Integritate morală

Lucrarea bisericii cere competență, compatibilitate, convingeri și caracter. Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o parte importantă care ține de caracter și care face parte din esența credinței adevărate. Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat fără compromisuri sau devieri de caracter. În cazul în care credinciosul păcătuiește el este îndemnat la pocăință și ajutat să se reabiliteze prin procesul de recuperare spirituală prezentat în finalul acestui material.

Prioritatea familiei

Într-o societate vitezistă, supraaglomerată și înecată în spiritul de inversare al valorilor, familia nu de puține ori este sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii, sau chiar și al lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului ar trebui să fie: 1. Dumnezeu; 2. Familie; 3. Muncă/lucrare. Datorită păcatului și firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități. Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l dețină în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, și astfel în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

Orientare pe scop

Dumnezeu dintotdeauna a dat un scop credincioșilor Săi și implicit biserici Sale. Viziune nu este altceva decât contextualizarea modului prin care scopul ultim al oricărui credincios/biserici poate fi împlinit – glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, în Biserica M28, noi vrem să-l glorificăm pe Dumnezeu prin facerea de ucenici și în acest sens, vom subordona orice misiuni, proiecte, inițiative, acestei priorități, fiind orientați clar spre împlinirea acestui scop.

Unitate în diversitate

Biserica având caracter universal dar și local este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Cristos. De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-l glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți. Astfel vrem să evităm cele două extreme: – liberalismul, care neagă importanta Evangheliei, a funcției care nu este negociabilă și ar trebui să ne unească, și – legalismul care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate. Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea și noi ne vom lupta să le evităm.

Relevanță culturală

Mesajul Evangheliei a fost mereu îmbrăcat în forme culturale relevante contextului istorico-social în care a fost expus. Grecilor, apostolii le-au vorbit într-un fel, iudeilor într-alt fel, nu de dragul relevanței ci de dragul împlinirii scopului lucrării lor. De aceea, fără a compromite esența adevărului Scripturii, vom căuta să fim relevanți, astfel încât să putem transmite mesajul biblic pe înțelesul oamenilor cărora ne adresăm, să poată pricepe semnificația lui și să-l poată pune în practică în viețile lor. Astfel accentul bisericii noastre va fi unul contemporan, fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să slujim acestei generații.

Lucru în echipă

Dumnezeu mereu a lucrat în echipă. Începând cu exemplul Sfintei Treimi, continuând cu exemplul familiei (bărbat, femeie, copii), până la formarea bisericii (un trup cu mai multe mădulare) sau conducerea bisericii (prezbiterii nu doar un pastor/preot) chiar și în lucrarea ucenicilor (care au fost trimiși doi câte doi) – mereu găsim spiritul de echipa prezent în Scripturi. Lucrul în echipă presupune unitate în diversitate la nivelul lucrării bisericii, adică suntem uniți în realizarea unui scop comun dar după modelul lăsat de Duhul Sfânt care, în biserica/lucrare, dă daruri diferite, funcții diferite, responsabilități diferite, autoritate diferită. Îmbinarea armonioasă a tuturor acestor aspecte contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu în lucrarea bisericii.