CINE ESTE EL?

S-a născut acum aproximativ 2000 de ani printr-o tânără săracă, având o poveste extrem de neobișnuită. A trăit într-un oraș mic, în timpul vieții Lui nu a scris nicio carte și nici nu a cucerit nici un regat. Însă, El a schimbat cursul omenerii în viața Lui scurtă de 33 ani pe pământ. Unii L-au urât, alții iubit, unii L-au ridiculizat, alții L-au urmat. Noi credem că El este singurul care merită să primească toată admirația noastră. De fapt, toată istoria arată înspre El.

Aproximativ cu 700 de ani înainte ca Isus să se nască, profetul Isaia scria despre El: „De aceea Însuşi Stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi îi va pune numele Emanuel”. Isaia 7:14

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi”. Isaia 53:5

„Căci Fiul Omului (Isus Cristos) a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut”. Luca 19:10, Isus a venit ca să mă salveze pe mine, ca să te salveze pe tine, El este totul!

EL ESTE ETERN

IOAN 1:1-3; 14-15

„La început era Cuvântul (Isus Cristos), şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El”. „Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit  printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Ioan depunea mărturie despre El şi striga: Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după Mine este înaintea Mea, pentru că era înainte de Mine!»”.

IOAN 8:58

„Isus le-a răspuns: – Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt!”

EL ESTE DUMNEZEU

FILIPENI 2:6-11

„El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om;  S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul”.

COLOSENI 2:9-10

„Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi”.

SALVAREA VINE PRIN EL

IOAN 14:6

„Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

FAPTE 4:12

„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!”.

ROMANI 10:9

„Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”.

CITATE CELEBRE

„Isus Cristos nu este apreciat deloc până ce nu este apreciat mai presus decât orice”. Sfântul Augustin (354-430), autor creştin.

„Nu doar că nu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu decât prin Isus Cristos; nici nu ne putem cunoaşte pe noi înşine decât prin El”. Blaise Pascal (1623-1662), matematician şi fizician francez.

„Niciun om nu poate citi evangheliile fără să simtă prezența lui Isus reală. Personalitatea Lui pulsează în fiecare cuvânt. Niciun mit nu este la fel de plin cu atât de multă viață. Tezeu și alți eroi de acest tip nu au această vitalitate autentică precum cea avută de Isus”. Albert Einstein (1879-1955), om de știință și matematician.