COMPASIUNE

arătând dragostea lui Cristos

În biserica noastră focalizarea lucrării de compasiune este glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea marii porunci, să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Cristos.

Noi suntem convinși că Dumnezeu ne-a chemat să fim o comunitate a Noului Legământ care împărtășește Evanghelia atât prin Cuvânt cât și prin fapte.

Generozitatea pe care o arătăm față de oameni este o exprimare practică a mulțumirii față de bunătatea lui Dumnezeu pe care o arată față de noi în fiecare zi. El ne-a binecuvântat nespus și ne-a chemat să fim o binecuvântare la rândul nostru. Să ne purtăm poverile unii altora. Un mod prin care putem veni în întâmpinarea nevoilor aproapelui este dăruind cu generozitate celor aflați în nevoi.

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v‑am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.Ioan 13:34-35

Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!“, însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos?Iacov 2:15-16