Aceasta este o epistolă scurtă, dar care totuşi conţine chintesenţa doctrinei creştine. În ea autorul a cuprins cu măiestrie tot ce trebuie să ştie şi să facă un creştin.

Martin Luther

I M P L I C A R E A
PRIMUL ÎN FAPTE BUNE

TITUS 3:8-15
8 Acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiști asupra acestor lucruri, astfel încât cei ce au crezut în Dumnezeu să urmărească să fie fruntași în fapte bune. Aceste lucruri sunt bune și de folos pentru oameni. 9 Ferește‑te de controverse nebunești, de genealogii, de certuri și de conflicte cu privire la Lege, pentru că sunt inutile și fără rost! 10 După primul și al doilea avertisment să nu mai ai nimic de‑a face cu cel ce provoacă dezbinări, 11 deoarece știi că un astfel de om este stricat și păcătuiește, fiind de la sine condamnat. Instrucțiuni finale 12 Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tyhikos, grăbește‑te să vii la mine în Nicopole, căci am hotărât să rămân acolo peste iarnă. 13 Îngrijește‑te de legiuitorul Zenas și de Apollos în călătoria lor, ca să nu le lipsească nimic. 14 De asemenea, ai noștri să învețe să fie fruntași în fapte bune, răspunzând nevoilor urgente, ca astfel să nu fie neroditori. 15 Toți cei ce sunt împreună cu mine te salută. Salută‑i pe cei ce ne iubesc în credință! Harul să fie cu voi toți! Titus 3:8-15 NTR
| 10 MARTIE 2019

Ideea centrală: Cum pot fi primul în a face fapte bune?

        1. Demonstrează-ţi credinţa în mod practic v.8

        2. Fereşte-te de relaţii conflictuale v.9-11

        3. Implică-te în lucrare în spiritul urgenţei v.12-14

V I A Ţ Ă  N O U Ă
ADEVĂRURI DE AMINTIT ZILNIC

TITUS 3:1-7
1 Amintește‑le să fie supuși conducerilor și autorităților, să fie ascultători, gata pentru orice faptă bună, 2 să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie certăreți, să fie îngăduitori, să arate o blândețe deplină față de toți oamenii. 3 Căci și noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, înrobiți de felurite pofte și plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându‑ne unii pe alții. 4 Dar când s‑a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 5 El ne‑a mântuit, însă nu datorită faptelor, pe care le‑am făcut noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea înfăptuită de Duhul Sfânt, 6 pe Care L‑a turnat peste noi din belșug, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru, 7 pentru ca, fiind îndreptățiți prin harul Lui, să putem deveni moștenitori, având speranța vieții veșnice.Titus 3:1-7 NTR
| 03 MARTIE 2019

Ideea centrală: Care sunt adevărurile de amintit zilnic pentru cel care are o viaţă nouă?

        1. Aminteşte-ţi să nu trăieşti ca în trecut v.1-3

        2. Aminteşte-ţi fundamentul vieţii prezente v.4-6

        3. Aminteşte-ţi realitatea vieţii viitoare v.7

H A R U L
IZVORUL CREDINŢEI SĂNĂTOASE

TITUS 2:11-15
11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 12 și ne învață să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într‑un mod cumpătat, drept și evlavios, 13 în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Cristos. 14 El S‑a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să‑Și curățească un popor, care să fie doar al Lui, plin de zel pentru fapte bune. 15 Spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea! Nimeni să nu te disprețuiască! Titus 2:11-15 NTR
| 24 FEBRUARIE 2019

Ideea centrală: Iată ce ne învaţă Apostolul Pavel despre harul divin, izvorul unei credinţe sănătoase:

        1. Priveşte conturul splendid al harului v.11-13

        2. Fii uimit de detaliile vii ale harului v.14

        3. Expune plin de autoritate harul v.15

C O N D U I T A
TESTUL DOCTRINEI SĂNĂTOASE

TITUS 2:1-10
1 Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă! 2 Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. 3 Tot astfel, și femeile în vârstă să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie calomniatoare, nici înrobite de mult vin, să‑i învețe pe alții ce este bine, 4 astfel încât să le poată înțelepți pe cele tinere ca să fie iubitoare de soți, iubitoare de copii, 5 cumpătate, curate, gospodine, bune, supuse soților lor, pentru ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu. 6 Tot astfel, îndeamnă‑i și pe cei tineri să fie cumpătați. 7 În toate lucrurile, dă‑te pe tine însuți drept exemplu prin lucrări bune, printr‑o învățătură curată, prin demnitate, 8 printr‑o vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca acela care se împotrivește să fie făcut de rușine și să nu aibă nimic rău de spus despre noi. 9 Spune‑le sclavilor să le fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba, 10 să nu umble cu furtișaguri, ci întotdeauna să dea dovadă de bună-credință, ca să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Titus 2:1-10 NTR
| 17 FEBRUARIE 2019

Ideea centrală: Ce ar trebui să facem pentru a avea o conduită în acord cu doctrina sănătoasă?

        1. Primeşte sfaturile celor care dovedesc maturitate v.2-5

        2. Identifică şi urmează doar exemplele bune v.6-8

        3. Exerseaz-o chiar şi în cele mai grele circumstanţe v.9-10

D I S C I P L I N A
OBIECTIVUL CREDINŢEI SĂNĂTOASE

TITUS 1:10-16
10 Căci sunt și mulți răzvrătiți, palavragii și înșelători, mai ales printre cei circumciși, 11 cărora trebuie să li se astupe gura, pentru că buimăcesc familii întregi, învățându‑i pe oameni ceea ce n‑ar trebui, de dragul unui câștig rușinos. 12 Chiar unul dintre ei, un profet de‑al lor, a zis: „Cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe.“ 13 Mărturia aceasta este adevărată. Din acest motiv, mustră‑i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință 14 și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr. 15 Pentru cei curați, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea, și conștiința le sunt pângărite. 16 Ei pretind că‑L cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor Îl neagă, fiind demni de dispreț, neascultători, incapabili de orice lucrare bună. Titus 1:10-16 NTR
| 03 FEBRUARIE 2019

Ideea centrală: Iată paşii disciplinei care ne asigură o credinţă sănătoasă:

        1. Redu la tăcere învăţăturile corupte v.10-11

        2. Mustră cu asprime credincioşii inconsecvenţi v.12-14

        3. Evaluează-te în lumina conduitei tale v.15-16

TU EŞTI ÎN ORDINE?

TITUS 1:5-9
5 Tocmai pentru aceasta te‑am lăsat în Creta, ca să pui în ordine lucrurile rămase și să numești bătrâni în fiecare cetate, așa cum ți‑am dat îndrumări. 6 Dacă este cineva fără vină, soț al unei singure femei, având copii credincioși, care să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare, să‑l pui responsabil ca bătrân. 7 Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără vină, nu arogant, nu mânios, nu bețiv, nu bătăuș, nu lacom de câștig murdar, 8 ci ospitalier, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, 9 să se țină de Cuvântul vrednic de încredere, care este potrivit cu învățătura primită, ca să fie în stare să‑i încurajeze și pe alții prin învățătura sănătoasă și să‑i mustre pe cei ce se împotrivesc. Titus 1:5-9 NTR
| 27 IANUARIE 2019

Ideea centrală: Apostolul Pavel ne învaţă să fim în ordine:

        1. În familie v.5-6

        2. În societate v.7-8

        3. În biserică v.9

A D E V Ă R U L
NORMĂ PENTRU O VIAŢĂ ÎN ORDINE

TITUS 1:1-4
1 Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Cristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoașterea adevărului care este potrivit cu evlavia, 2 în speranța vieții veșnice, pe care Dumnezeu, Care nu minte, a promis‑o înaintea vremurilor veșnice, 3 iar la vremurile potrivite Și‑a descoperit Cuvântul prin proclamarea care mi‑a fost încredințată prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4 către Titus, adevăratul meu copil în credința pe care o împărtășim cu toții: har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Mântuitorul nostru! Titus 1:1-4 NTR
| 20 IANUARIE 2019

Ideea centrală: Adevărul:

        1. Pune în ordine identitatea ta v.1

        2. Pune în ordine destinaţia vieţii tale v.2-3

        3. Pune în ordine dedicarea ta faţă de ceilalţi v.4

Introducere serie
O BISERICĂ ÎN ORDINE

TITUS 1:5
5 Tocmai pentru aceasta te‑am lăsat în Creta, ca să pui în ordine lucrurile rămase și să numești bătrâni în fiecare cetate, așa cum ți‑am dat îndrumări. Titus 1:5 NTR
| 13 IANUARIE 2019

Ideea centrală: O biserică în ordine:

        1. Implică o conducere supusă şi smerită v.5a

        2. Implică o lumină într-un context întunecat v.5b

        3. Implică o pasiune pentru calitatea uceniciei v.5c