ÎNDEMNAŢI SĂ PRACTICĂM CE AM DEVENIT

1 CORINTENI 16:13-24 | 14 IUNIE 2020

Ideea centrală: Care sunt îndemnurile care mă ajută să trăiesc ceea ce am devenit?

        1. Îndemnurile permanente v.13-14

        2. Îndemnurile slujitorilor v.15-18

        3. Îndemnurile apropiaţilor v.19-21

        4. Îndemnurile categorice v.22-24

PLANIFICÂND ÎN MOD INTENŢIONAT SLUJIREA

1 CORINTENI 16:5-12 | 07 IUNIE 2020

Ideea centrală: Cum să-mi planific în mod intenţionat slujirea?

        1. Prioritizează calitatea relaţiilor v.5-7

        2. Prioritizează călăuzirea Duhului Sfânt  v.8-9

        3. Prioritizează caracterul slujirii  v.10-11

        4. Prioritizează concentrarea implicării v.12

TRĂIND CU O INIMĂ PLINĂ DE DĂRNICIE

1 CORINTENI 16:1-4 | 31 MAI 2020

Ideea centrală: Nu poți separa dărnicia de învățăturile de bază ale creștinismului.

        1. Dărnicia este o practică universală v.1

        2. Dărnicia este o practică regulată v.2

        3. Dărnicia este o practică individuală v.2

        4. Dărnicia este o practică echivalentă v.2

        5. Dărnicia este o practică organică v.2

        6. Dărnicia este o practică atentă v.3-4

EXERSÂND CU MATURITATE DARURILE SPIRITUALE

1 CORINTENI 14:20-40 | 24 MAI 2020

Ideea centrală: Cum să-mi exersez darurile spirituale într-un mod matur?

        1. Gândește-te la pericolele manifestării lor v.20-25

        2. Gândește-te la scopul manifestării lor v.26-36

        3. Gândește-te la ordinea manifestării lor v.37-40

EDIFICAŢI DE DARURILE SPIRITUALE

1 CORINTENI 14:1-19 | 17 MAI 2020

Ideea centrală: Când este edificată Biserica prin manifestarea darurilor spirituale?

        1. Atunci când vizează coerenţa v.1-5

        2. Atunci când vizează claritatea v.6-12

        3. Atunci când vizează conţinutul v.13-19

PASIONAŢI ÎN MOD SĂNĂTOS DE DARURILE SPIRITUALE

1 CORINTENI 12:31-13:13 | 10 MAI 2020

Ideea centrală: Cum să fiu pasionat într-un mod sănătos de darurile spirituale?

        1. Descoperă proeminenţa dragostei v.12:31-13:3

        2. Descoperă principiile dragostei v.4-7

        3. Descoperă permanenţa dragostei v.8-13

UNIŢI DE DIVERSITATEA DARURILOR SPIRITUALE

1 CORINTENI 12:12-30 | 03 MAI 2020

Ideea centrală: Ce mă învaţă diversitatea darurilor spirituale?

        1. Aparţinem unii altora v.12-18

        2. Suntem interdependenţi v.19-26

        3. Fiecare are un rol specific v.27-30

BINE INFORMAŢI DESPRE DARURILE SPIRITUALE

1 CORINTENI 12:1-11 | 26 APRILIE 2020

Ideea centrală: Care este scopul biblic al darurilor spirituale?

        1. Să mărturisească domnia lui Isus v.1-3

        2. Să producă unitate în diversitate v.4-6

        3. Să contribuie la binele tuturor v.7-11

PLINI DE MULŢUMIRE

1 CORINTENI 15:35-58 | 19 APRILIE 2020

Ideea centrală: Cum aş putea fi şi eu plin de mulțumire faţă de învierea lui Cristos?

        1. Uită-te la creația lui Dumnezeu v.35-41

        2. Uită-te la condiția ființei umane v.42-50

        3. Uită-te la promisiunea victoriei v.51-58

PLINI DE SPERANŢĂ

1 CORINTENI 15:19-34 | 17 APRILIE 2020

Ideea centrală: În ce fel aduce crucea lui Cristos speranţă?

        1. Speranţă faţă de ameninţările morţii v.20-28

        2. Speranţă faţă de ameninţările vieţii v.29-34

PLINI DE SIGURANŢĂ

1 CORINTENI 15:1-18 | 12 APRILIE 2020

Ideea centrală: Cum să fiu plin de siguranţă când mă gândesc la lumea aceasta şi la cea viitoare?

        1. Reaminteşte-ţi constant Evanghelia v.1-4

        2. Reaminteşte-ţi puterea Evangheliei v.8-11

        3. Reaminteşte-ţi implicaţiile Evangheliei v.8-18

ÎNVĂŢÂND O ATITUDINE SĂNĂTOASĂ

1 CORINTENI 11:17-34 | 05 APRILIE 2020

Ideea centrală: Este atitudinea mea potrivită pentru a lua parte la Masa Domnului?

        1. Da, când îi respecţi pe cei din jur v.17-22

        2. Da, când îi înţelegi semnificaţia v.23-26

        3. Da, când te analizezi personal v.27-34

ÎNVĂŢÂND O SUPUNERE SĂNĂTOASĂ

1 CORINTENI 11:2-16 | 29 MARTIE 2020

Ideea centrală: Cum pot să învăț o supunere sănătoasă?

        1. Învață smerenia supunerii v.2-6

        2. Învață gloria supunerii v.7-10

        3. Învață complementaritatea supunerii v.11-16

TRĂIND PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU

1 CORINTENI 10:23-11:1 | 22 MARTIE 2020

Ideea centrală: În timp ce credinciosul e liber să facă tot ce vrea, Evanghelia îl abilitează să distingă între ce vrea el și ce vrea Dumnezeu. Cum putem să trăim pentru gloria lui Dumnezeu?

        1. Distinge între ce este permis şi ce este folositor v.23-24

        2. Distinge între regulă şi atitudine v.25-30

        3. Distinge între interesele proprii şi cele colective v.10:30-11:1

FUGIND DE IDOLATRIE

1 CORINTENI 10:14-22 | 15 MARTIE 2020

Ideea centrală: Ce anume ne motivează să stăm departe de idolatrie?

        1. Responsabilitatea de a judeca v.14-15

        2. Realitatea părtășiei creștine v.16-18

        3. Relația exclusivă cu Dumnezeu v.19-22

ATENŢIONAT CU PRIVIRE LA ISPITE

1 CORINTENI 10:1-13 | 08 MARTIE 2020

Ideea centrală: Sănătatea ta spirituală nu se măsoară în funcție de câte binecuvântări primești de la Dumnezeu, ci în funcție de modul în care răspunzi în fața ispitelor:

        1. Nu ignora binecuvântările v.1-5

        2. Nu alerga în direcția greșită  v.6-11

        3. Nu te încrede în puterile proprii v.12-13

RENUNŢÂND LA DREPTURI DE DRAGUL EVANGHELIEI

1 CORINTENI 9:1-27 | 01 MARTIE 2020

Ideea centrală: Este uşor să trecem de la libertăţile noastre la drepturile noastre în Cristos, însă apostolul Pavel ne îndeamnă la a sacrifica de dragul slujirii:

        1. Dreptul de a primi sprijin financiar v.1-14

        2. Responsabilitatea de a refuza sprijinul v.15-27

        3. Meditează şi acţionează

TRĂIND RADICAL CEEA CE CUNOAŞTEM

1 CORINTENI 8:1-13 | 23 FEBRUARIE 2020

Ideea centrală: Ce ar trebui să ştiu ca să aplic ceea ce cunosc?

        1. Problema: să subordonezi dragostea v.1-3

        2. Soluția: să focalizezi cunoașterea v.4-6

        3. Efectul: să fii liber să slujești v.7-13

DEDICAŢI FĂRĂ REZERVE LUI DUMNEZEU

1 CORINTENI 7:25-40 | 16 FEBRUARIE 2020

Ideea centrală: Cum pot fi dedicat fără rezerve lui Dumnezeu?

        1. Cunoaşte presiunile căsătoriei v.25-28

        2. Cunoaşte timpul în care trăieşti v.29-31

        3. Cunoaşte-ţi preocupările personale v.32-35

        4. Cunoaşte ce este potrivit pentru tine v.36-40

LÂNGĂ DUMNEZEU INDIFERENT DE STATUS

1 CORINTENI 7:1-24 | 02 FEBRUARIE 2020

Ideea centrală: Cum să rămân lângă Dumnezeu indiferent de statusul meu social?

        1. Ești căsătorit? Onorează-ți legământul! v.1-6

        2. Ești necăsătorit? Acceptă-ți darul primit! v.7-9

        3. Ai probleme maritale? Caută binele familiei! v.10-16

        4. Ai probleme de ordin social? Fii mulțumitor! v.17-24

TRĂIND ÎN PURITATE SEXUALĂ

1 CORINTENI 6:12-20 | 26 IANUARIE 2020

Ideea centrală: Corintenii ajunseseră să trăiască o Evanghelie cât se poate de diluată. Iată ce putem învăţa din ceea ce le scrie Pavel:

        1. Atitudinea faţă de planul lui Dumnezeu determină acţiunea faţă de trupul meu v.12-14

        2. Obiectivul vietii mele determina obiceiurile vietii mele v.15-17

        3. Slujba corectă a vieţii mele reprezintă slăvirea lui Dumnezeu în trupul meu v.18-20

JUDECÂND SĂNĂTOS DISENSIUNILE

1 CORINTENI 6:1-11 | 19 IANUARIE 2020

Ideea centrală: Iată cum putem aborda disensiunile dintre credincioşi:

        1. Caută un mediator potrivit v.1-5

        2. Caută să aperi mărturia bisericii v.6-8

        3. Caută să-ți amintești identitatea v.9-11

ÎNSĂNĂTOŞIT DE UCENICIA CORECTIVĂ

1 CORINTENI 5:1-13 | 12 IANUARIE 2020

Ideea centrală: Biserica locală va fi binecuvântată de această disciplină bisericească atunci când se vor întâmpla câteva lucruri:

        1. Priveşte păcatul cu întristare v.1-2

        2. Tratează păcatul cu strigenţă v.3-8

        3. Judecă păcatul într-un mod sănătos v.9-13

REGLÂND OPTICA CE DEFORMEAZĂ

1 CORINTENI 4:1-21 | 01 DECEMBRIE 2019

Ideea centrală: Asemenea corintenilor, în loc să trăim prin lentilele Evangheliei, adesea trăim prin lentilele oraşului în care ne aflăm. Iată trei reglaje la modul în care privim viaţa:

        1. Reglează-ţi optica normelor v.1-7

        2. Reglează-ţi optica aşteptărilor v.8-13

        3. Reglează-ţi optica modelelor v.14-21

AVERTIZAŢI CU PRIVIRE LA PASIVITATEA SPIRITUALĂ

1 CORINTENI 3:16-23
16 Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt; și acest templu sunteți voi. 18 Nimeni să nu se înșele! Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în veacul acesta, să se facă „nebun“ ca să devină înțelept! 19 Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu! Fiindcă este scris: „El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.“ 20 Și, din nou: „Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți; știe că sunt deșarte.“ 21 Așadar, nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că toate lucrurile sunt ale voastre: 22 fie Pavel, fie Apollos, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre, 23 iar voi sunteți ai lui Cristos, și Cristos este al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16-23 NTR
| 24 NOIEMBRIE 2019

Ideea centrală: Pentru a-i face pe corinteni conştienţi de pericolul pasivităţii spirituale la care se expuneau ei, Pavel le oferă 3 avertizări:

        1. Nu uita: cine eşti determină ceea ce faci v.16-17

        2. Nu te minţi: fără smerenie te vei autoînşela v.18-20

        3. Nu te lăuda: tot ce avem, avem în comun v.21-23

MATURIZAŢI PRIN RELAŢII SPIRITUALE SĂNĂTOASE

1 CORINTENI 3:10-15
10 Potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi‑a fost dat, eu, ca un meșter constructor înțelept, am pus o temelie, iar altul construiește pe ea. Dar fiecare să ia seama cum construiește pe ea. 11 Căci nimeni nu poate așeza o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Cristos. 12 Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, 13 lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că Ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc. Și focul va testa cum este lucrarea fiecăruia. 14 Dacă lucrarea pe care a construit‑o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. 15 Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea. Cât despre el însuși, va fi mântuit, dar așa, ca prin foc. 1 Corinteni 3:10-15 NTR
| 17 NOIEMBRIE 2019

Ideea centrală: Cum anume putem contribui la maturizarea spirituală personală şi a celor din jurul nostru?

        1. Construieşte pe absoluturi, nu pe păreri v.10-11

        2. Construieşte cu materiale durabile, nu precare v.12-13

        3. Construieşte urmărind o recompensă spirituală, nu fizică v.14-15

CHEMAT LA MATURITATE SPIRITUALĂ

1 CORINTENI 3:1-9
1 Fraților, nici eu nu v‑am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni firești, ca unor copilași în Cristos. 2 V‑am hrănit cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu puteați mesteca. Și nici chiar acum nu puteți, 3 pentru că încă sunteți firești. Într-adevăr, când între voi există invidie, ceartă și dezbinări, nu sunteți voi firești și nu umblați voi potrivit celorlalți oameni? 4 Atunci când cineva spune: „Eu sunt al lui Pavel!“, iar altcineva: „Eu sunt al lui Apollos!“, nu sunteți voi ca și ceilalți oameni? 5 Așadar, cine este Apollos? Și cine este Pavel? Slujitori prin care ați crezut, așa cum Domnul i‑a dat fiecăruia. 6 Eu am sădit, Apollos a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească! 7 Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt ceva, ci numai Dumnezeu, Care face să crească! 8 Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:1-9 NTR
| 10 NOIEMBRIE 2019

Ideea centrală: Cum ne putem evalua nivelul de maturitate spirituală?

        1. Evaluează-ți starea: copilaș sau adult? v.1-3a

        2. Evaluează-ți relațiile: lumesc sau spiritual v.3b-4

        3. Evaluează-ți rolul: o sursă sau un mijloc? v.5-9

ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU ÎN VIAŢA CREDINCIOSULUI

1 CORINTENI 2:6-16
6 Totuși, noi vorbim despre o înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu a veacului acestuia, nici a conducătorilor acestui veac, care sunt nimiciți, 7 ci vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu, cea ținută ascunsă într‑o taină, pe care Dumnezeu a hotărât‑o dinainte spre slava noastră, înaintea veacurilor, 8 și pe care niciunul dintre conducătorii acestui veac n‑a cunoscut‑o, pentru că, dacă ar fi cunoscut‑o, nu L‑ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9 Dar, așa cum este scris:„Lucruri pe care ochiul nu le‑a văzut și urechea nu le‑a auzit, iar la inima omului nu s‑au suit –așa sunt lucrurile pe care le‑a pregătit Dumnezeu celor ce‑L iubesc.“ 10 Nouă însă Dumnezeu ni le‑a descoperit prin Duhul. Căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11 Într-adevăr, cine cunoaște lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Însă noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile ce ne‑au fost dăruite de Dumnezeu. 13 Și vorbim despre ele nu prin cuvinte învățate cu ajutorul înțelepciunii omenești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului, explicând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. 14 Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nu le poate înțelege, pentru că ele sunt judecate duhovnicește. 15 Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu este judecat de nimeni. 16 Căci „Cine a cunoscut gândul Domnului ca să‑L poată sfătui?“ Noi însă avem gândul lui Cristos. 1 Corinteni 2:6-16 NTR
| 03 NOIEMBRIE 2019

Ideea centrală: Apostolul Pavel ne învaţă 3 lucruri despre înţelepciunea lui Dumnezeu:

        1. Aduce maturitate spirituală în viaţa credinciosului v.6-9

        2. Este accesibilă doar prin lucrarea Duhului Sfânt v.10-12

        3. Are ca scop glorificarea lui Hristos v.13-16

VESTIND CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

1 CORINTENI 2:1-5
1 Fraților, și eu, când am venit la voi, n‑am venit vestindu‑vă taina lui Dumnezeu printr‑o vorbire sau înțelepciune aleasă, 2 căci am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Cristos și pe El răstignit. 3 Eu am venit la voi în neputință, în frică și în mare tremur, 4 iar vorbirea și predicarea mea nu stăteau în cuvintele convingătoare ale înțelepciunii, ci în dovada Duhului și a puterii, 5 astfel încât credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:1-5 NTR
| 27 OCTOMBRIE 2019

Ideea centrală: Dumnezeu ne-a lăsat în oraş pentru a-L vesti pe El, însă câteodată parcă nici nu ştim ce să spunem. Uitându-ne în textul din 1 Corinteni, vom răspunde la 3 întrebări în acest sens:

        1. Ce înseamnă să vestim Cuvântul lui Dumnezeu? v.1-2

        2. În ce manieră să vestim Cuvântul lui Dumnezeu? v.3-4

        3. Ce rezultat are vestirea Cuvântului lui Dumnezeu? v.5

SMERIŢI DE ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU

1 CORINTENI 1:18-31
18 Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. 19 Fiindcă este scris: „Voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și voi înlătura priceperea celor pricepuți.“ 20 Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este polemistul acestui veac? N‑a făcut Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii? 21 Căci, de vreme ce, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, Dumnezeu a găsit potrivit ca, prin nebunia proclamării Evangheliei, să‑i mântuiască pe cei care cred. 22 Iudeii cer într-adevăr semne, iar grecii caută înțelepciune, 23 însă noi Îl predicăm pe Cristos cel răstignit, Care este o piatră de poticnire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. 24 Dar pentru cei chemați, atât iudei, cât și greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. 26 Fraților, uitați‑vă la chemarea voastră: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebunești ale lumii, ca să‑i facă de rușine pe cei înțelepți. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari. 28 Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să desființeze lucrurile care sunt, 29 pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30 Iar voi, datorită Lui, sunteți în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare, 31 pentru ca, așa cum este scris, „Cel ce se laudă să se laude în Domnul.“ 1 Corinteni 1:18-31 NTR
| 20 OCTOMBRIE 2019

Ideea centrală: Pavel le scrie celor din Corint trei adevăruri cu scopul de a îi smeri, amintindu-le că puterea lor nu venea din înţelepciunea lumii, ci din Dumnezeu:

        1. Recunoaşte că prin înţelepciunea ta nu Îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu v.18-21

        2. Recunoaşte că toate căutările tale sunt ineficiente v.22-25

        3. Recunoaşte că n-ai motive să te lauzi cu înţelepciunea v.27-31

UNIŢI ÎN JURUL EVANGHELIEI

1 CORINTENI 1:10-17
10 Vă îndemn, fraților, prin Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în pricepere. 11 Căci, frații mei, mi s‑a dat de știre, de către cei ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!“ sau „Eu sunt al lui Apollos!“ sau „Eu sunt al lui Chifa!“ sau „Eu sunt al lui Cristos!“ 13 A fost Cristos împărțit? A fost Pavel răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? 14 Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n‑am botezat pe niciunul dintre voi, în afară de Crispos și Gaius, 15 pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. 16 Da, i‑am botezat și pe cei din familia lui Stefanas, dar în afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. 17 Căci Cristos nu m‑a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie golită de puterea ei.1 Corinteni 1:10-17 NTR
| 13 OCTOMBRIE 2019

Ideea centrală: Dumnezeu ne cheamă să navigăm înspre sfinţirea noastră, să lăsăm Evanghelia lui Isus Cristos să ne transforme, pentru ca în mod ultim să fim uniţi în jurul Evangheliei. Despre această unitate apostolul Pavel ne învaţă câteva lucruri:

        1. Norma: Urmăreşte o unitate desăvârşită v.10

        2. Problema: Verifică temelia identităţii tale v.11-13

        3. Soluţia: Înţelege şi caută puterea Evangheliei v.14-17

CHEMAT LA SFINŢIRE

1 CORINTENI 1:1-9
1 Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Cristos Isus, și fratele Sostenes, 2 către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Cristos Isus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă în orice loc Numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor și al nostru: 3 har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos! 4 Îi mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu pentru voi, datorită harului lui Dumnezeu care v‑a fost dat în Cristos Isus. 5 Căci în El ați fost îmbogățiți în orice fel, – în toată vorbirea și în toată cunoașterea –, 6 mărturia despre Cristos fiind astfel confirmată în mijlocul vostru. 7 Astfel, nu sunteți lipsiți de niciun dar în timp ce așteptați descoperirea Domnului nostru Isus Cristos, 8 Care vă va și întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu, prin Care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru. 1 Corinteni 1:1-9 NTR
| 06 OCTOMBRIE 2019

Ideea centrală: Oare putem să trăim sfânt într-o lume compromisă? Da, putem, însă trebuie să ne amintim câteva lucruri:

        1. Aminteşte-ţi constant sursa chemării tale v.1-2

        2. Aminteşte-ţi constant mijlocul chemării tale v.3-6

        3. Aminteşte-ţi constant ţinta chemării tale v.7-9