De la vechiul la noul Eden

Dumnezeu Își duce poporul acasă, pentru că El sigur învinge.

Dumnezeu și credinciosul Avraam

Indiferent de vremuri, Dumnezeu își păstrează întotdeauna rămășița Lui, chemând la o închinare prin credință și oferind un nume nou.

Dispersarea națiunilor și planul lui Dumnezeu

Redus la esență, acest îndemn zilnic: “Haideți, haideți!”, ne cheamă să zidim în doar două direcții; fie înspre gloria omului, fie înspre gloria lui Dumnezeu.

Răspândirea națiunilor și Dumnezeul detaliilor

Detaliile răspândirii națiunilor pe Pământ ne determină să reflectăm serios: Eu cu ce națiune mă identific?

Omul pământului și Împlinitorul profețiilor

Chiar dacă omul pământului s-ar afla într-un context ideal, condiția sa înclinată spre păcat va rămâne problema lui centrală.

Omul Noe și Dumnezeul legământului

Dumnezeul legământului continuă să binecuvânteze umanitatea poruncind și proclamând viața în ciuda faptului că inima omului este înclinată înspre rău.

Omul salvat și lumea nouă a lui Dumnezeu

Chemarea omului salvat, care lasă vechiul în urmă și se îndreaptă înspre lumea nouă a lui Dumnezeu, este să se încreadă în Dumnezeul care își aduce aminte.

Omul judecat și Dumnezeul salvator

Diferența dintre judecata și salvarea de sub mânia dreaptă a lui Dumnezeu stă în aceste cuvinte: dar “Noe” a găsit har înaintea lui Dumnezeu.

Omul contaminat și răspunsul lui Dumnezeu

Răspunsul lui Dumnezeu față de răutatea mare a omului contaminat de păcat este deopotrivă mânie și bunăvoință.

Omul sortit morţii şi cartea Seminţei

Deși realitatea umanității post-paradis este că oamenii se nasc necredincioși, păcătoși și astfel sortiți morții, cartea seminței ne învață cum poate fi înfruntată această realitate sumbră a vieții.

Omul necredincios și rămăşiţa lui Dumnezeu

Până unde poate să meargă păcatul omului necredincios şi cum îşi continuă Dumnezeu planul răscumpărării Sale faţă de om printr-o rămăşiţă?

Omul religios și Dumnezeul vrednic de închinare

În aparență, faptele omului religios pretind că pentru el Dumnezeu este vrednic de închinare. În realitate, momentele cruciale din viața sa îi arată necredința.

Omul vinovat și Răscumpărătorul lui

Adam și Eva au ajuns să cunoască binele și răul, însă procesul prin care ei au obținut acest lucru a implicat o răzvrătire împotriva adevărului și a sursei sale. Și-au dorit să fie ca Dumnezeu, însă în loc să cunoască binele și răul respingând răul și rămânând buni, ei resping binele și devin răi.

Omul păcătos și consilierul lui

Neascultarea primilor oameni de Dumnezeu se află la baza păcatelor tuturor oamenilor – dobândirea înțelepciunii printr-un consilier paralel cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Omul incomplet și Dumnezeul surprizelor

Creat perfect de Dumnezeu, omul incomplet învață să se încreadă în înțelepciunea lui Dumnezeu și să manifeste dragostea lui Dumnezeu față de aproapele său.

Omul perfect și prezența lui Dumnezeu

Atunci când înțelegi condiția perfectă în care a așezat Dumnezeu omul la început, poți înțelege condiția imperfectă a omului de după cădere și nevoia sa disperată de răscumpărare.

Creaţia şi ordinea lui Dumnezeu

Cel care crede în Dumnezeul creator înțelege că El face ordine în dezordine, prin Cuvântul Său, ca astfel viața să înflorească.

Dumnezeu şi lumea

O lume în care cartea Geneza este văzută ca o fabulă este o lume necreștină. Începutul creștinismului se află în Geneza 1:1, nu în Matei 1:1.