Scopul planului lui Dumnzeu

Acordarea de către Dumnezeu a milei și a împietririi nu sunt acte echivalente. Îndurarea lui Dumnezeu este oferită celor care nu o merită; împietrirea Sa îi afectează pe cei care, prin păcatul lor, au meritat deja condamnarea.

Liberi în Duhul

Siguranța credinciosului stă în faptul că ceea ce era imposibil să realizeze Legea, Dumnezeu a realizat prin puterea Duhului Sfânt.

Eliberați de sub autoritatea legii

Fie că vorbim despre o persoană neregenerată care are nevoie de mântuire, fie că vorbim despre cel regenerat care are nevoie de sfințire, legea nu are puterea de a mișca voința în a-L asculta și iubi pe Isus.

Eliberați de sub autoritatea păcatului

O viață creștină relaxată cu păcatul nu vine din accentuarea harului în detrimentul ascultării, ci din ignoranța învățăturii despre botez și convertire.

Domnia harului și a vieții

În timp ce speranţa celor care sunt în primul Adam este distrusă de domnia păcatului și a morţii, speranţa vieţii veşnice a celor care sunt în al doilea Adam este garantată de domnia harului și a vieţii.

Speranța glorificării

Îndreptățirea prin credință lucrează în inima celui păcătos o speranță atât de glorioasă încât nu poate să nu se laude cu ce a făcut, face și va face Isus.

Credința în Evanghelia care îndreptățește

Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu a arătat celui vinovat o dreptate care se primește în dar prin credinţa în crucea și harul lui Cristos.

Vinovăția tuturor

Cel care respinge faptul că toți oamenii sunt sub păcat, astfel vinovați, respinge singura cale de scăpare, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu doar și numai prin credință.

O încredere înşelătoare

Legământul lui Dumnezeu are o valoare nestrămutată, Dumnezeu este credincios făgăduinţelor făcute, El este drept ca Judecător şi adevărata Sa slavă este promovată doar prin bine, niciodată prin rău.

Judecata lui Dumnezeu

În timp ce omul se grăbește să judece falimentele altora, ipocrizia îl orbește să își vadă propriul faliment și faptul că toți oamenii vor sta înaintea dreptei judecăți a lui Dumnezeu.

Vestea rea a păcatului

Creştinismul pur şi simplu trebuie să includă vestea rea a păcatului: necredinţa suprimă adevărul, perverteşte închinarea, denaturează viaţa şi duce, în final, la moarte.

Evanghelia în capitală

În timp ce mulţi sunt entuziasmaţi de oportunităţile din capitală, creştinul pur şi simplu este entuziasmat de oportunitatea de a spune Evanghelia şi se roagă pentru cei din capitală.

Isus este Evanghelia

Creştinismul pur şi simplu este întotdeauna strâns legat de credinţa că Isus este Evanghelia.