Credința în Evanghelia care îndreptățește

Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu a arătat celui vinovat o dreptate care se primește în dar prin credinţa în crucea și harul lui Cristos.

Vinovăția tuturor

Cel care respinge faptul că toți oamenii sunt sub păcat, astfel vinovați, respinge singura cale de scăpare, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu doar și numai prin credință.

O încredere înşelătoare

Legământul lui Dumnezeu are o valoare nestrămutată, Dumnezeu este credincios făgăduinţelor făcute, El este drept ca Judecător şi adevărata Sa slavă este promovată doar prin bine, niciodată prin rău.

Judecata lui Dumnezeu

În timp ce omul se grăbește să judece falimentele altora, ipocrizia îl orbește să își vadă propriul faliment și faptul că toți oamenii vor sta înaintea dreptei judecăți a lui Dumnezeu.

Vestea rea a păcatului

Creştinismul pur şi simplu trebuie să includă vestea rea a păcatului: necredinţa suprimă adevărul, perverteşte închinarea, denaturează viaţa şi duce, în final, la moarte.

Evanghelia în capitală

În timp ce mulţi sunt entuziasmaţi de oportunităţile din capitală, creştinul pur şi simplu este entuziasmat de oportunitatea de a spune Evanghelia şi se roagă pentru cei din capitală.

Isus este Evanghelia

Creştinismul pur şi simplu este întotdeauna strâns legat de credinţa că Isus este Evanghelia.