Vigilența creștinului

Îndemnul de a saluta diversitatea creștinilor din Biserică trebuie neapărat însoțit și de un îndemn solemn la vigilență.

Relațiile creștinului

Dorința creștinului de întărire în credință trebuie continuată cu saluturi frățești în ciuda provocărilor relaționale.

Creștinul până la marginile Pământului

Atunci când dorința de a spune Evanghelia tuturor este împiedicată, continuă să-ți dorești intens, având încredere în voia lui Dumnezeu.

Motivul de laudă al creștinului

“Noi Îl predicăm mereu pe Isus. Acest lucru poate părea un subiect limitat, monoton, chiar ar părea să fie curând epuizat, dar nu ajungem niciodată la capătul lui.”

Martin Luther

Creștinul trăiește ca Isus

Unitatea unei biserici se consolidează sau se destramă întâi prin acțiunile credincioșilor tari și apoi prin cele ale întregii comunități.

Creștinul trăiește prin credință

Creștinul care trăiește cu adevărat prin credința în Evanghelie, în loc să judece prin respingerea celorlalți, judecă acceptarea lor, slujindu-i în ciuda slăbiciunilor lor.

Creștinul în relație cu trecutul și viitorul

Scopul pentru care Dumnezeu a dat Legea a fost să descopere păcatul și să îl epuizeze pe om de pretenția că se poate mântui singur.

Creștinul în relație cu statul

Doar o inimă transformată de Dumnezeu recunoaște că trebuie să se supună autorității statului și poate discerne felul în care să o facă.

Creștinul în relație cu aproapele

Comportamentul creștinului față de aproapele trebuie să fie motivat de o iubire sinceră, indiferent de context.

Creștinismul în relație cu Dumnezeu și cu el însuși

Credința în Evanghelie îl aduce pe om într-o relație nouă cu Dumnezeu și sinele, care îl cheamă să trăiască nonconformist în această lume.

Tainlele planului lui Dumnezeu

Continuarea în bunătatea lui Dumnezeu nu trebuie luată ca drept sigur, ci este necesară înnoirea credinței în fiecare zi. Credinciosul Noului Legământ începe și continuă umblarea prin credință.

Responsabilitatea omului în planul lui Dumnezeu

Faptul că Dumnezeu este suveran în planul de mântuire, nu îl absolvă pe cel care aude, dar nu ascultă Evanghelia.

Scopul planului lui Dumnezeu

Acordarea de către Dumnezeu a milei și a împietririi nu sunt acte echivalente. Îndurarea lui Dumnezeu este oferită celor care nu o merită; împietrirea Sa îi afectează pe cei care, prin păcatul lor, au meritat deja condamnarea.

Liberi în Duhul

Siguranța credinciosului stă în faptul că ceea ce era imposibil să realizeze Legea, Dumnezeu a realizat prin puterea Duhului Sfânt.

Eliberați de sub autoritatea legii

Fie că vorbim despre o persoană neregenerată care are nevoie de mântuire, fie că vorbim despre cel regenerat care are nevoie de sfințire, legea nu are puterea de a mișca voința în a-L asculta și iubi pe Isus.

Eliberați de sub autoritatea păcatului

O viață creștină relaxată cu păcatul nu vine din accentuarea harului în detrimentul ascultării, ci din ignoranța învățăturii despre botez și convertire.

Domnia harului și a vieții

În timp ce speranţa celor care sunt în primul Adam este distrusă de domnia păcatului și a morţii, speranţa vieţii veşnice a celor care sunt în al doilea Adam este garantată de domnia harului și a vieţii.

Speranța glorificării

Îndreptățirea prin credință lucrează în inima celui păcătos o speranță atât de glorioasă încât nu poate să nu se laude cu ce a făcut, face și va face Isus.

Credința în Evanghelia care îndreptățește

Vestea bună a Evangheliei este că Dumnezeu a arătat celui vinovat o dreptate care se primește în dar prin credinţa în crucea și harul lui Cristos.

Vinovăția tuturor

Cel care respinge faptul că toți oamenii sunt sub păcat, astfel vinovați, respinge singura cale de scăpare, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu doar și numai prin credință.

O încredere înşelătoare

Legământul lui Dumnezeu are o valoare nestrămutată, Dumnezeu este credincios făgăduinţelor făcute, El este drept ca Judecător şi adevărata Sa slavă este promovată doar prin bine, niciodată prin rău.

Judecata lui Dumnezeu

În timp ce omul se grăbește să judece falimentele altora, ipocrizia îl orbește să își vadă propriul faliment și faptul că toți oamenii vor sta înaintea dreptei judecăți a lui Dumnezeu.

Vestea rea a păcatului

Creştinismul pur şi simplu trebuie să includă vestea rea a păcatului: necredinţa suprimă adevărul, perverteşte închinarea, denaturează viaţa şi duce, în final, la moarte.

Evanghelia în capitală

În timp ce mulţi sunt entuziasmaţi de oportunităţile din capitală, creştinul pur şi simplu este entuziasmat de oportunitatea de a spune Evanghelia şi se roagă pentru cei din capitală.

Isus este Evanghelia

Creştinismul pur şi simplu este întotdeauna strâns legat de credinţa că Isus este Evanghelia.