Mesaje Singulare

Pasiune pentru Cristos

CU PASIUNE PENTRU EVANGHELIE

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu

pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului,

deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă

şi care duce la credinţă, aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă.“

ROMANI 1:16-17

1 CORINTENI 11:17-34

POT LUA ŞI EU CINA?

DUMINICĂ 06 IANUARIE 2019

Ideea centrală: Pot lua și eu parte la Cina Domnului?

          1. Da, atunci când respecți Biserica lui Dumnezeu v.17-22

          2. Da, atunci când îi înțelegi scopul v.23-26

          3. Da, atunci când te analizezi în mod personal v.27-34

PASTOR PAUL MELDRUM | FILIPENI 1:1-11

BISERICA PREVIZIBILĂ

DUMINICĂ 07 OCTOMBRIE 2018

Ideea centrală: Viața voastră în Cristos este o viață previzibilă de glorie în biserică:

          1. Previzibil: Dependent de Dumnezeu v.3-4, 9

          2. Previzibil: Parteneri ai Evangheliei v.5-6

          3. Previzibil: Părtași ai Harului v.7

          4. Previzibil: dragoste, frumusețe, roade și glorie v.8-11

PASTOR MARIUS MEZIN | 1 PETRU 5:1-4

ROLUL PREZBITERILOR ÎN PROTEJAREA BISERICII

DUMINICĂ 21 IANUARIE 2018

Ideea centrală: Iată câteva caracteristici ale prezbiterilor:

          1. Prezbiterii păstoresc pentru Dumnezeu v.1-2

          2. Prezbiterii au o chemare specifică v.2-3

          3. Prezbiterii slujesc pentru răsplată: cununa slavei v.4

FELIX TAMAŞ | FAPTE 3:1-10

OAMENI PASIONAŢI DE ADEVĂR

DUMINICĂ 14 IANUARIE 2018

Ideea centrală: Un om pasionat de adevăr:

          1. S-a întâlnit personal cu Domnul Isus – Luca 5:1-11

          2. Face din pocăinţă un stil de viaţă – Matei 26:69-75

          3. Umblă cu Isus în fiecare zi – Ioan 21:15-17

          4. Îl iubeşte pe semenul lui – Fapte 3:1-10

PASTOR ALEXANDRU ILIE | PASAJE SELECTATE

CUVINTE DE CRĂCIUN #DRAGOSTE

DUMINICĂ 17 DECEMBRIE 2017

Ideea centrală: Dragostea transformă pe deplin ființa umană. O putem remarca în câteva feluri:

          1. Dragostea lui Dumnezeu este una extravagantă

          2. Dragostea lui Dumnezeu nu este ieftină

          3. Dragostea lui Dumnezeu este una care constrânge

          4. Dragostea lui Dumnezeu este cel mai bun motiv pentru perseverența creștină

PASTOR COSTEL GHIOANCĂ | LUCA 1:39-56

CUVINTE DE CRĂCIUN #BUCURIE

DUMINICĂ 10 DECEMBRIE 2017

Ideea centrală: Bucuria pe care o aduce Mesia în lume este bucuria celor smeriţi. Iată cum putem dobândi această bucurie:

          1. Primirea bucuriei de către cei smeriți

                    a. Prin acceptarea lucrării mesianice

                    b. Prin credință în puterea lui Dumnezeu

          2. Explozia bucuriei celor smeriți

                    a. Vizibilă în lauda adusă lui Dumnezeu

                    b. Vizibilă în debutul “revoluției” spirituale

PASTOR SAM CUCU | 2 CORINTENI 5:18-21

CUVINTE DE CRĂCIUN #PACE

DUMINICĂ 03 DECEMBRIE 2017

Ideea centrală: Cristos a venit în lume ca să ne aducă pacea dintre noi și Dumnezeu. Iată câteva aspecte importante:

          1. Ce a făcut Dumnezeu?

          2. Ce trebuie să facem noi?

          3. Împacă-te cu Dumnezeu!

PASTOR DANIEL MERCIONIU | SELECȚIE DE PASAJE

#REFORMA REFORMEI

DUMINICĂ 26 NOIEMBRIE 2017

Ideea centrală: Reforma nu a reprezentat un scop în sine pentru reformatori ci aceasta a vut în vedere renașterea spirituală. Astfel, se remarcă câteva aspecte:

          1. Premisele Reformei

          2. Limitele Reformei

          3. Copiii reformei

PASTOR BETUEL VĂRARU | SELECȚIE DE PASAJE

#CLĂDIREA REFORMATĂ A EVANGHELIEI

DUMINICĂ 19 NOIEMBRIE 2017

Ideea centrală: Reforma protestantă declanșată de Luther a fost o mișcare de reformare doctriniară care a reușit să surprindă trei lucruri majore în relație cu Evanghelia lui Cristos:

          1. Temelia Evangheliei: sola Scriptura

          2. Zidurile Evangheliei: sola fide, sola gratia și solus Christus

          3. Acoperișul Evangheliei: soli Deo gloria

PASTOR IOSIF MARICA | ISAIA 6:1-8

#TU PENTRU CE TRĂIEŞTI?

DUMINICĂ 02 IULIE 2017

Ideea centrală: Când ne gândim la cât de trecători suntem, ajungem inevitabil să ne punem întrebarea: Eu pentru ce trăiesc?

          1. Nu trăieşti cu adevărat până când nu înţelegi cine este Dumnezeu v.1-4

          2. Nu trăieşti cu adevărat până când nu înţelegi cine eşti tu v.5

          3. Trăieşti cu adevărat doar atunci când Îl laşi pe Dumnezeu să îţi ofere identitatea v.6-7

          4. Trăieşti cu adevărat doar când trăieşti pentru Dumnezeu v.8

PASTOR CRISTIAN BARBOSU | NEEMIA 9:1-38

# PAŞII POCĂINŢEI AUTENTICE

DUMINICĂ 21 MAI 2017

Ideea centrală: Nu poți experimenta trezirea spirituală fără pocăința autentică. Iată 3 paşi esențiali în pocăinţa autentică:

          1. Zdrobirea

          2. Mărturisirea

          3. Renunţarea

PASTOR ȘTEFAN CORNU | NEEMIA 8:1-18

# IMPORTANŢA SCRIPTURII ŞI ÎNŢELEGERII EI

DUMINICĂ 14 MAI 2017

Ideea centrală: Centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu în trezirea şi revitalizarea spirituală.

          1. Cadrul centrat pe Biblie al trezirii

          2. Atitudinea faţă de Biblie într-o trezire

          3. Liderii pasionaţi de Biblie care te pot conduce la o trezire

PASTOR SAM CUCU | FILIPENI 4:10-23

#DĂRNICIA CONTEAZĂ

DUMINICĂ 19 FEBRUARIE 2017

Ideea centrală: Dărnicia trebuie să fie parte din viaţa noastră, indiferent în ce situaţie ne aflăm:

          1. Dumnezeu hotărăşte cât să îţi dea: încrede-te în providenţa Lui.

          2. Dacă Dumnezeu îţi dă mai puţin, fii mulţumit!

          3. Dacă Dumnezeu îţi dă mai mult, fii modest!

          4. Fie că Dumnezeu îţi dă mult sau puţin, dăruieşte!

          5. Dărnicia ta arată dragostea ta pentru Dumnezeu.

          6. Este posibil să nu ai pentru că nu dai.

PASTOR RAUL TODINCĂ | 2 CORINTENI 3:18

#SCHIMBAREA TA, PASIUNEA LUI

DUMINICĂ 12 FEBRUARIE 2017

Ideea centrală: Dumnezeu se aşteaptă ca noi să creştem spiritual. Când vorbim de schimbare, trebuie să avem în vedere câteva lucruri:

          1. Dumnezeu ne schimbă

          2. Schimbarea se realizează în felul Lui

          3. Schimbarea este progresivă

          4. Dumnezeu face orice schimbare prin Duhul Sfânt

PASTOR MARIUS MEZIN | EFESENI 5:21-6:4

#ZIDIM FAMILII PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU

DUMINICĂ 22 IANUARIE 2017

Ideea centrală: Suntem chemați să zidim familii pentru gloria lui Dumnezeu:

          1. Lucrând la relația noastră cu Cristos

          2. Slujindu-ne unii pe alții

          3. Zidind cu dedicare până la capăt

PASTOR NICU GRIGORE | 2 CORINTENI 5:14-20

#EVANGHELIZAREA

DUMINICĂ 06 NOIEMBRIE 2016

Ideea centrală: cine este în Cristos este o creaţie nouă şi are câteva responsabilităţi:

          1. Slujba împăcării v.18

          2. Propovăduirea acestei împăcări v.19

          3. Titlul de ambasador v.20