Termeni şi condiţii

Site-ul m28.ro a fost dezvoltat de către Biserica M28 București (Asociația M28 București) în vederea oferirii unui cadru informativ, educativ și spiritual cu privire la acțiunile, evenimentele și resursele bisericii M28 București. Termenii şi condiţiile descriu modul de utilizare al donațiilor către Biserica M28 București. Punctele cheie referitoare la funcționarea site-ului cuprinse în acest document sunt:

Donații online

Site-ul m28.ro facilitează colectarea de donații online. Donaţiile primite prin intermediul acestui site şi al serviciilor conexe se fac în sistem de plată online cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăţi care a încheiat un contract în acest sens. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi. Termenii şi condiţiile utilizării sistemului respectiv de procesare a plăţilor se regăsesc pe respectivul site. Pentru orice problemă legată de plăți (confirmare, returnare) trebuie să faceți o solicitare/sesizare pe email la adresa financiar@m28.ro.

Utilizarea donațiilor

Utilizarea donațiilor către Biserica M28 București vor avea ca direcție suținerea împlinirii scopului bisericii, prin următoarele obiective:

 • construcţia şi sprijinirea eforturilor de construcţie, amenajare, modernizare, dotare şi funcţionare a unor aşezăminte social-culturale şi religioase care să ofere acel cadru educaţional, relaţional şi spiritual menţionat în scopul asociaţiei: centre de conferinţe, biserici, orfelinate, cămine pentru copii străzii, case de bătrâni, grădiniţe, creşe, şcoli, tabere, centre de odihnă şi agrement, cluburi de informatică, policlinici, dispensare, farmacii, centre sportive, centre culturale sau religioase, centre de consiliere, cafenele, tipografii, edituri, biblioteci, librării, studiouri de radio, TV sau înregistrări, etc.;
 • iniţierea, dezvoltarea şi sponsorizarea unor proiecte de asistenţă socială, consultanţă sau mass-media cât şi organizarea unor activităţi de agrement (picnic, mese de părtaşie, aniversări, celebrări), de divertisment (concerte, expoziţii, excursii, difuzare de film), conferinţe, colocvii, seminarii, tabere, editare de cărti, editare cursuri şi periodice, cursuri de iniţiere şi perfecţionare, înregistrări şi distribuiri de materiale audio-video, etc, în domeniile: socio-cultural, religios, sportiv, ştiinţifico-economic, informatică, business, muzical, turistic, medical, ecologic, filantropic, management, etc.
 • stabilirea şi cultivarea de contacte, relaţii de colaborare şi parteneriate cu persoane fizice și juridice din țară și străinatate în vederea primirii de donaţii, sponsorizări sau obţinerii prin orice modalitate legala (cumpărare, inchiriere, schimb, imprumut, etc.) a bunurilor mobile și imobile necesare;
 • primirea, dobândirea, acceptarea unor donaţii, sponsorizări, subvenţii, daruri, liberalităţi de orice fel, diverse bunuri mobile şi imobile din partea oricărei persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi/sau străinătate şi poate la rândul său să doneze şi să acorde cu aprobarea organelor de conducere, bunuri, valori materiale şi băneşti, ajutoare de orice fel către persoane fizice şi/sau juridice;      
 • organizarea de activităţi economice proprii interne, asocierea cu societăţi, preluarea de părţi sociale ori participarea în nume propriu cu capital, profitul având destinaţia exclusivă de finanţare a activităţilor legate de scopul şi obiectivele Bisericii;
 • înfiinţarea de filiale care să promoveze valorile şi obiectivele Bisericii;
 • alte activități economice directe, care au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Bisericii.

Folosirea de cărţi de debit sau credit fără permisiune

Când o donaţie este făcută către M28 București şi serviciile conexe, aceasta generează o tranzacţie pe cardul dumneavoastră care este finală şi nedisputabilă, în afara situaţiei în care este demonstrată folosirea fără acord a unei cărţi de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În acest caz, în care a fost folosită fără autorizare cartea dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă aceasta a fost furată sau pierdută, trebuie să notificaţi banca dumneavoastră emitentă şi să urmaţi procedura acesteia pentru acest scenariu.

Modificarea platformei

Biserica M28 București face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a platformei de donații, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice modul de pe site-ul m28.ro şi a serviciilor conexe fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreun donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate cauzate de nefuncţionarea platformei. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în platformă şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

Încălcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumneavoastră încălcaţi oricare din termenii şi condiţiile din prezentul document, Biserica M28 București îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la platforma de donații m28.ro.

Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a platformei de donații şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare. Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Politica de confidențialitate și informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate și informațiile cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile aici: Politica de Confidențialitate. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații.

Politica de livrare

Dat fiind că domeniul de activitate al paginii noastre este de a procesa doar donațiile membrilor, politica de livrare nu se aplică.

Politica de returnare

Potrivit OUG 34/2014 privind contractele la distanţă, suma donată trebuie rambursată la cerere donatorului. Cererea se face în 14 zile lucrătoare de la data contractului. Rambursarea sumei se face în cel mult 14 zile de la data cererii.
Dacă doreşti să renunţi la donaţia făcută pe www.m28.ro şi implicit doreşti să primeşti banii înapoi, poţi să aplici pentru procedura de retur a donaţiei în maxim 14 zile lucrătoare, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Guvern nr. 34/2014, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. Donaţiile se pot returna donatorilor, în cazul în care aceştia solicită în mod expres, exclusiv pentru donaţiile online efectuate prin card bancar. În acest caz donatorii vor trimite, în termen de maximum 14 zile calendaristice, din momentul în care au efectuat donaţia, o cerere scrisă către financiar@m28.ro, în care vor solicita returnarea sumei donate. Donatorul va ataşa, la această cerere, dovada sumei de bani donate prin intermediul site-ului.
Termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua încheierii contractului. Prin contract la distanţă se înţelege orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.
Dreptul de retur în 14 zile lucrătoare se adresează doar clienţilor care au făcut donaţii online pe site-ul www.m28.ro.
Donatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 zile de la data denunţării contractului de către consumator.
Conform dispoziţiilor Ordonanţei nr. 34/2014, consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte:

 • contractele de prestări de servicii, după prestare a completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Pentru orice detalii sau neclarităţi privind returnarea donaţiilor vă rugăm să ne contactaţi pe email financiar@m28.ro sau telefon +40 770 139 730.

Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea platformei şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email contact@m28.ro sau la adresa poștală strada Fabrica de Chibrituri nr. 24-26, etaj 1, intrarea B, sector 5, București.