CONSILIERE BIBILICĂ

vindecare sufletească

Purtaţi-vă poverile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Cristos! (Galateni 6:2 NTR)

Consilierea biblică este procesul prin care biserica caută cu multă dragoste rezolvare la problemele și poverile credincioșilor. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești. În mod ultim, Biblia este suficientă pentru vindecarea sufletească pentru că Isus Cristos este suficient.

De aceea, în procesul de purtare de grijă a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, evaluând toate simptomele dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii. “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie.” (2 Petru 1:3 NTR)

“Biserica locală este instrumentul hotărât de Dumnezeu pentru creșterea credincioșior în asemănare cu El.

Este singura instituție sau mai bine spus, organism, pe care El a promis să îl zidească, să îl sprijine și să îl folosească.

Consilierea este o parte esențială a slujirii bisericii care ucenicizează și ajută credincioșii să crească în asemănare cu Cristos.”

John MacArthur

Punem la dispoziția celor care vor să înțeleagă mai bine această lucrare și care își doresc să slujească mai mult purtând de grijă celorlalți credincioși două contexte de învățare și echipare: